Vulcentrum

Duikschool Educa-Sub heeft een eigen vulcentrum. Gevuld wordt volgens het systeem ‘klaar terwijl u wacht!’

Educa-Sub vult alleen voor cursisten en leden van Gelre-Sub

Vulstation

Alle flessen die goed gekeurd zijn voor perslucht kunnen we vullen. Ook verschillende aansluitvormen, zoals ‘din’ en ‘internationaal’ zijn geen probleem.

Gevuld wordt er met een BAUER compressor type K 14. Deze compressor heeft een capaciteit van 320 liter per minuut. Normaal vullen we tot een einddruk van 230 bar. Ook hogere drukken zijn mogelijk, natuurlijk onder de voorwaarde dat de te vullen cilinders hiervoor geschikt zijn. Om vlot te kunnen vullen maken we ook gebruik van bufferflessen. Deze staan altijd, voor u, op druk klaar!

De kosten
Als eenheid geldt bij ons het volume (= waterliterinhoud) van de te vullen duikfles. Nog half vol? We berekenen altijd een geheel te vullen duikfles.                                                                             Voorbeeld: Een 10 liter fles vullen kost dus 10 x € 0,40 = € 4,00.

Vulkaart
Voor ‘groot’ verbruikers kennen we een vulkaart. U betaalt 10 vullingen en krijgt dan 1 vulling gratis!
De vulkaart kunt u zelf steeds meenemen of door de vulmeester in het vulcentrum in bewaring geven.

U wilt vullen?
Een telefoontje na zessen is genoeg. De vulmeester maakt met u een afspraak. Meestal kan dit nog diezelfde avond.

Belangrijk: op zondagmorgen wordt er niet gevuld.

Telefoon vulmeester: 06 – 25015056