Inschalingsprocedure

Wat gebeurt er voor de inschalingsprocedure?

Na aanmelding bij de duikschool, krijgt u een uitnodiging voor een zwemtest in “ons” zwembad. Deze zwemtest wordt door één van onze instructeurs afgenomen. De uitslag wordt u direct na afloop gegeven. Bij voldoende resultaat krijgt u, indien u nog niet eerder voor de duiksport werd gekeurd, een oproep voor de medische keuring. Hierna start de eigenlijke inschalingsprocedure.

Inschalingsprocedure.

De duikschoolhouder of één van zijn instructeurs neemt met u contact op, maakt met u nadere afspraken en regelt verder de inschaling. De inschalingsprocedure volgen betekent dat u een tweetal testen, een theoretisch en een praktisch gedeelte, moet afleggen.

Belangrijk hierbij is:

De praktische vaardigheden worden tijdens een proefduik in het buitenwater getoond. Ook het lid worden van een N.O.B. duikvereniging wordt met u besproken. Duikschool Educa-Sub werkt zeer nauw met de N.O.B. onderwatersportvereniging Gelre-Sub samen. Inschaling betekent in de praktijk, dat men automatisch voor een jaar aspirant-lid wordt van deze vereniging. Bij het met voldoende resultaat afleggen van deze testen, wordt het aspirant lidmaatschap direct omgezet in een volwaardig lidmaatschap.

Bij het niet voldoen aan de gestelde breveteisen, overlegt u met de duikschoolhouder en kunnen eventueel aanvullende afspraken gemaakt worden.

Ervaring

Bij veel duikers die uit een ander opleidingssysteem komen, blijkt dat zij de wekelijkse zwembadtraining door gebrek aan praktische vaardigheden niet kunnen volgen. Daarom geldt voor iedere aanvraag dat er ook een zwemtest aan de inschaling verbonden is. Bij onvoldoende resultaat moeten aanvullende afspraken voor extra begeleiding worden gemaakt.